p روابط عمومی - گروه صنعتی گلرنگ

روابط عمومی

روابط عمومی یا هنر هشتم مهم‌ترین رکن دنیای مدرن در عصر ارتباطات است که توانسته جای خود را در تمام سازمان های جهانی پیدا کند و امروزه از آن به عنوان مهمترین رکن شکوفایی و نوآوری در هر مجموعه‌ای یاد می‌شود.
اطلاع یابی و اطلاع‌رسانی در دنیای مدرن امروز به عنصری قوی در تقویت برنامه‌های سازمانی تبدیل شده است و دستیابی عمومی و تخصصی به انعکاس فضای سازمانی، ارائه و معرفی توانمندی ها و ویژگی‌های فعالیت کار آفرینانه "گروه صنعتی گلرنگ" بنیادی ترین سرفصل تلاش های روابط عمومی گروه مذکور است و این امر به عنوان یک اصل اساسی در مدیریت جهانی پذیرفته شده است. روابط عمومی گروه صنعتی گلرنگ نیز با وقوف به این مهم، همواره سعی بر آن داشته است که با فعالیتی ممتد، مداوم و طرح‌ریزی شده، به افراد و سازمان‌های داخلی و خارج از گروه یاری رساند تا با تفاهم و تعامل بیشتری به فعالیت بپردازند و در یک کلمه وظیفه ایجاد "ارتباط" را به بهترین نحو به انجام رساند.
 

شماره‌ تماس: 42661430

پست الکترونیک: pr [at] golrang [dot] com

 

پیام مدیرعامل

دکتر مهدي فضلي؛ مديرعامل گروه صنعتي گلرنگ

به نام خداوند قادر متعال که همه هر چه داريم گوشه‌اي از الطاف بيکران اوست. پروردگاري که نعمت‌هاي بي‌شمارش را بر بندگانش ارزاني داشته و برکت را با تلاش و حرکت همراه و همقدم نموده است. قادر متعالي که از نشانه‌هاي کسب رضاي او خدمت به بندگان اوست و نصب‌العين قرار دادن حريم و حرمت بندگان خداوند.
ادامه مطلب...