p گروه صنعتی گلرنگ در دنیای اقتصاد - گروه صنعتی گلرنگ

گروه صنعتی گلرنگ در دنیای اقتصاد

سه شنبه 7 آبان روزنامه دنیای اقتصاد ویژه نامه ای به مناسبت طرح ملی رتبه بندی اعضای اتاق بازرگانی ایران به چاپ رساند ودر آن مقاله ، گروه صنعتی گلرنگ، بنیانگذار و مدیرعامل اين مجموعه را همراه با شرح فعالیتهای این گروه صنعتی به خوانندگان معرفی کرد.
در این ویژه نامه گلرنگ به عنوان نمادی برای کارآفرینی ایرانی معرفی شد. نمادی که در حال حاضر توانسته است 8500 همكار رادر خانواده بزرگ صنعتي خود گرد آورد.