p پروژه مستردیتای مواد اولیه و اقلام بسته‌بندی پایان یافت - گروه صنعتی گلرنگ

پروژه مستردیتای مواد اولیه و اقلام بسته‌بندی پایان یافت

#پروژه #مستردیتای_مواداولیه و اقلام بسته‌بندی رسما پایان یافت و کلیه شرکت‌های استفاده‌کننده از زیرساخت نرم‌افزاری PAP قادر به بهره‌گیری مشترک از این بانک اطلاعاتی به عنوان داده‌های معتبر سامان‌ یافته هستند.


این پروژه یکی از پروژه‌های کلیدی از مجموعه پروژه‌های #مستردیتا در گروه صنعتی گلرنگ است و به منظور ساماندهی اطلاعاتی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر منتج از اقدامات و برنامه‌های عملیاتی تعریف شده است.
این پروژه با همکاری مشترک واحدهای برنامه‌ریزی استراتژیک، فناوری اطلاعات، داده پژوهی و تجربه همکاران بازرایابی در ستاد گروه و مشارکت و همکاری ارزشمند همکاران در کلیه شرکت‌های تخصصی تابعه (تولیدی) انجام شد.
در این راستا اقدامات اساسی زیر به انجام رسیده است:
1. بررسی‌های کارشناسی شناخت الزامات و چارچوب‌های مستردیتا
2. تشکیل کارگروه تخصصی مستردیتا با حضور متخصصین حوزه‌های عملیاتی (بیش از 15 شرکت‌) بصورت مشترک و موضوعی
3. شناسایی کلیه اقلام موجود، طراحی ساختار طبقه بندی و تشکیل سه سطح (درختواره) در ساختار عملیاتی
4. طراحی و اجرای ساختار پروفایل اقلام بصورت کاملا داینامیک
5. مپینگ اقلام کلیه شرکت‌های مرتبط به کدهای مستر
6. طراحی و استقرار مکانیزم و فرآیند درخواست تعریف و تخصیص اقلام جدید و موجود
7. ایجاد قابلیت تعریف سطوح دسترسی و تخصیص کاربران به گروه‌های تخصصی مواد و اقلام بسته‌بندی در فرآیند مذکور
8. محدود کردن کلیه سندهای وارده به انبار به کدینگ موجود مستردیتای مواد اولیه و اقلام بسته‌بندی
9. طرح‌ریزی مکانیزم اعلان هشدار عدم وجود کد مستردر فرم درخواست خرید
نتایج حاصل از اجرای پروژه تا پایان شهریور نیز به شرح زیر بوده است:
1. بررسی بیش از 80 هزار قلم کالای ثبت شده در بانک‌های اطلاعاتی شرکت ها و شناسایی بیش از 18500 قلم از آنها که ماهیت ماده اولیه و اقلام بسته بندی داشتند
2. شناسایی و دسته‌بندی کلیه اقلام شناسایی شده به ساختار طبقه بندی مورد تایید کارگروه تخصصی
3. مستر کردن اقلام به تعداد بیش از 13700 قلم کالای یونیک در کل گروه صنعتی گلرنگ
4. تکمیل پروفایل کالاها شامل : کد مستر،شرح مستر، ماهیت،گروه، واحد سنجش و کدهای IUPAC, formula ,CAS number در صورت وجود
5. مپ کردن کلیه اقلام مواد اولیه و اقلام بسته‌بندی در کلیه شرکت‌ها به اقلام مستر شده
6. عملیاتی شدن مستردیتا در کلیه تراکنش‌های عملیاتی مرتبط در شرکت‌ها و اجرای عملیاتی