بینگوپلاس
بینگوپلاس

هدف برند بینگو پلاس، بهبود سبک زندگی است و در این راستا، همگام با ترند جهانی، با ارتقای ارزش ترکیبات مواد غذایی و ایجاد ارزش افزوده برای مصرف کننده، پا به عرصه صنعت غذای کشور نهاد. بینگو پلاس تنها یک نام تجاری نیست، بلکه بازگو کننده تفکری است که به دنبال ایجاد یک نقطه عطف در سبک زندگی انسان‌هاست. برند ...

اطلاعات بیشتر