دکتر بن (Dr.Bone)

پاستیل‌‏های دکتر بن از آبان ماه 1398 وارد بازار شدند. دکتر بن با معرفی سبدی از پاستیل‏‌های سلامت‏‌محور در ترویج فرهنگ مصرف تنقلات سالم میان خانواده‌‏ها قدم برداشته است. واژه‏‌ی دکتر به معنای پزشک و دانشمند و "بن" در انگلیسی به معنای استخوان و در فارسی به معادل پایه و اساس است. این دو کلمه پیام سلامتی و قدرت بدنی ...

اطلاعات بیشتر