فرآورده‌های پروتئینی کوروش
فرآورده‌های پروتئینی کوروش

تولید، قطعه‌بندی، بسته‌بندی و توزیع گوشت و مرغ و فرآورده‌های پروتئینی از فعالیت‌های فرآورده‌های پروتئینی کوروش است.

اطلاعات بیشتر