پدیده زیستی نانو
پدیده زیستی نانو

شرکت دانش بنیان پدیده زیستی نانو از شرکت‌های زیرمجموعه گروه صنعتی گلرنگ بوده و در سال 1396 فعالیت خود را به عنوان اولین مجموعه تولیدی در حوزه فعالیت خود آغاز نموده است. حیطه فعالیت شامل تولید مواد اولیه موثره در حوزه‌‌های گوناگون با تمرکز بر نانومواد هیدروکسی آپاتیت (HAP) بوده که در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران مشغول به ...

اطلاعات بیشتر