جویا بهنود

شرکت جویا بهنود در سال 1397 با هدف تضمین کیفیت محصولات ارائه شده در گروه صنعتی گلرنگ با اولویت تضمین کیفیت در فروشگاه‌های زنجیره ای افق کوروش تاسیس شد. این شرکت در حال حاضر دارای سه قسمت آزمایشگاه مواد غذایی، کنترل کیفیت انبار و بازرسی فروشگاه‌ها ‌می‌باشد. این شرکت با اعمال فرایندهای تضمین کیفیت از مرحله ارزیابی تامین کنندگان تا ...

اطلاعات بیشتر