صنعت ماکیان کوروش

شرکت صنعت ماکیان کوروش در زمینه بسته‌بندی تخم مرغ، تخم مرغ محلی و بلدرچین و کبک مشغول به فعالیت است.

 

تولیدات
تخم مرغ بسته بندی در تعداد 30-20-15-9-6

تخم مرغ محلی 9 تایی

تخم کبک 6 تایی

و تخم بلدرچین 12 تایی
 

اطلاعات بیشتر