سروش مانا فارمد
سروش مانا فارمد

شرکت دانش بنیان سروش مانا فارمد در ابتدای سال 1398 با هدف تحقیق و توسعه همچنین تولید دارو و مواد موثره دارویی فعالیت خود را آغاز نموده است. از جـــمله دستــــاوردهای مهم این شرکت می‌تـــــوان به ایجـــاد دانش فنــی مـربوط به مــاده مــــوثره، متادون هــیدروکلراید، مــزالازین، فنـتانیل ...

اطلاعات بیشتر