سروش مانا فارمد

شرکت تحقیقات و پژوهش دارویی سروش مانا فارمد  در حوزه داروهای دانش بنیان و فرآورده ‌های پیشرفته در حوزه تشخیص و درمان (سنتیک، گیاهی، طبیعی سلولی و مهندسی بافت و بیوتکنولوژی) مشغول به فعالیت است.

تولیدات:
تحقیقات دارویی و پژوهشی

تلفن‌های تماس شرکت:
02146818908 الی 12 داخلی 100 
تلفن همراه:
09351805082

اطلاعات بیشتر