بلوط

معرفی

برند بلوط با هدف قرار دادن مشتریان خاص افق کوروش به بازار عرضه شده است. تمرکز اصلی این برند، روی تولید محصولات مختلف چای است.
در حال حاضر بلوط محصولات زیر را در افق کوروش عرضه می‌کند: 
چای هندوستان، چای هندوستان معطر، چای کله مورچه ساده و چای کله مورچه معطر.
 

ایمیل

info@gmail.com