همکار ما در گروه صنعتی گلرنگ به مسابقات ورزشی کارگران جهان راه یافت
یکشنبه 27 خرداد 1403

همکار ما در گروه صنعتی گلرنگ به مسابقات ورزشی کارگران جهان راه یافت

یونس یوسف‌وند، همکار ما در گروه صنعتی گلرنگ، موفق به حضور در مسابقات ورزشی کارگران جهان شد. به گزارش روابط عمومی گروه صنعتی گلرنگ، یونس یوسف‌وند همکار ما در گروه مهد …
ادامه

همکاران
گروه محصول
سایت‌های تولیدی

سرود سازمانی گروه صنعتی گلرنگ

آخرین نوشته ها از وبلاگ