لارین

معرفی

لارین برند کیسه فریزر و کسیه زباله است که تولید محصولات آن را شرکت پاکان پلاستکار به عهده دارد.