سلامت پخش هستی

سلامت پخش هستی

معرفی

شرکت سلامت پخش هستی در بهمن مــاه ســال 1389 بــا هــدف تهیــه و توزیع ســریع، مطمئن و سراســری داروهای تولید داخل و وارداتــی و زنجیــره ســرد، محصولات مخدر و تحت کنترل، محصــولات ســلولزی، تجهیزات پزشکی، مکمل‌های غذایی و دارویی، محصولات آرایشی و بهداشــتی مورد نیاز کشور شــروع به فعالیت کرده است.

ایــن شــرکت دارای 21 شــعبه فعــال در سراســر کشــور می‌باشد. مزیــت رقابتی شــرکت ســلامت پخــش هســتی، تهیه و توزیع بــه موقع محصولات مــورد نیــاز مشــتریان با اســتفاده از سیســتم‌های یکپارچــه انتقــال اطلاعات در زنجیــره تأمین است.

 

چشم انداز

  ما در شــرکت ســــلامت پخش هستی بـــرآنیم تا از طــــریق شبـــکه لجســتیکی هوشمنــــد و چابک در مســـیر توزیع محصولات متـــنوع در حـوزه بهداشت و سلامت به جــمع 6 شـــرکت برتر توزیعی کــشور بپیوندیم.  

ماموریت

ارتقــــــای سطح سلامت جـــامعه از طــریق توزیع و فـــروش چــابک هوشمنــــدانه محصولات حوزه ســــلامت و زیبایی در ســـراسر کـــــشور

سال تاسیس

1391

تعداد سایت های تولیدی

2

تعداد کارکنان

400


دفتر مرکزی

تهران میدان ونک، خیابان ملاصدرا، بعد از پل کردستان پلاک 63 صندوق پستی: 1991614855

تلفن

فکس

02188217538

آدرس ایمیل

آدرس وب سایت