گزارش رادیوگلرنگ در خصوص اعطای مجوز مرکز رشد و نوآوری شورای گسترش و کمیسیون فناوری و نوآوری به گروه صنعتی گلرنگ

سه شنبه 14 تیر 1401

به گزارش رادیو گلرنگ، جلسه اعطای مجوز مرکز رشد و نوآوری گروه صنعتی گلرنگ، یکشنبه ۱۲ تیرماه  1401، در محل دفتر مرکزی گروه صنعتی گلرنگ برگزار شد.

این جلسه با حضور دکتر خیرالدین معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم و هیئت همراه، دکتر سزاوار ذاکریان قائم مقام مدیرعامل گروه صنعتی گلرنگ، دکتر گودرزی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه استراتژیک، دکتر امیران رئیس دانشگاه گلرنگ و جمعی از همکاران گروه صنعتی گلرنگ برگزار شد.

رادیو گلرنگ در این خصوص گزارشی را تهیه کرده است که به سمع و نظر شما بزرگواران میرساند.

 

(( رادیو گلرنگ، صدای خانواده بزرگ گروه صنعتی گلرنگ ))

جلسه اعطای مجوز مرکز رشد و نوآوری گروه صنعتی گلرنگ، یکشنبه ۱۲ تیرماه 1401، در محل دفتر مرکزی گروه صنعتی گلرنگ برگزار شد. این جلسه با حضور دکتر خیرالدین معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم و هیئت همراه، دکتر سزاوار ذاکریان قائم مقام مدیرعامل گروه صنعتی گلرنگ، دکتر گودرزی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه استراتژیک، دکتر امیران رئیس دانشگاه گلرنگ و جمعی از همکاران گروه صنعتی گلرنگ برگزار شد.
اعطای مجوز مرکز رشد سه شنبه 14 تیر 1401

اعطای مجوز مرکز رشد ...

جلسه اعطای مجوز مرکز رشد و نوآوری گروه صنعتی گلرنگ، یکشنبه ۱۲ تیرماه  1401، در محل دفتر مرکزی گروه صنعتی ...

متن خبر
بازدید دانشجویان بورسیه گروه یکشنبه 5 تیر 1401

بازدید دانشجویان بورسیه گروه ...

بازدید دانشجویان بورسیه گروه صنعتی گلرنگ از کارخانجات صنایع غذایی ماسترفوده  گروهی از دانشجویان بین‌الملل و ایرانی بورسیه گروه صنعتی گلرنگ ...

متن خبر
آموزش کارشناسان اداره غذا یکشنبه 21 دی 1393

آموزش کارشناسان اداره غذا ...

کارشناسان اداره غذا و داروی وزارت بهداشت با حضور در شرکت‌های گروه صنعتی پاکشو و پدیده شیمی قرن، یک دوره ...

متن خبر