اهدای سهام افق کوروش به همکاران گروه صنعتی گلرنگ

سهام شرکت افق کوروش، با عنایت و نگاه ویژه مدیر عامل گروه صنعتی گلرنگ، به اعضای خانواده بزرگ گروه صنعتی گلرنگ (شامل شخص همکار، همسر و فرزندان ایشان)، اهدا شد. ضمن تشکر از هیئت مدیره و مدیران شرکت افق کوروش که زمینه عرضه سهام این شرکت را فراهم نمودند و سپاس ...

ادامه

خبر یافت نشد