روز جهانی کار و کارگر را گرامی می‌داریم

یکشنبه 11 اردیبهشت 1401

درود بر شما زبده مردان و زنانی که کار را به کمال انجام می‌دهید و نان خود را به کسب حلال می‌خورید. قهرمانان عرصه تلاشید و گردانندگان چرخ صنعت و جهادگران جبهه معاش. همت و پشتكار شما، نويدبخش آبادی و عمران است و میهن را امید به آينده‌ای درخشان، از وفاق و اتفاق حاصل می‌آید.
(دكتر مهدی فضلی رئیس محترم هیئت مدیره و مدیر عامل گروه صنعتی گلرنگ) 

روز جهانی کار و کارگر را به تمامی همکاران گرامی و تمامی تلاشگران عرصه کار و تولید تبریک می‌گوییم.

تکریم بازنشستگان گروه صنعتی شنبه 25 آذر 1402

تکریم بازنشستگان گروه صنعتی ...

هر آن کس خدمت جانان به جان کرد            به گیتی نام خود را جاودان کرد همه ...

متن خبر
گزارش تصویری همایش حسابرسی شنبه 28 بهمن 1402

گزارش تصویری همایش حسابرسی ...

همایش حسابرسی داخلی با حضور برخی از نمایندگان واحدهای حسابرسی داخلی مجموعه‌های اقتصادی کشور با هدف ارتقاء سطح کیفی حرفه ...

متن خبر
به میزبانی گروه صنعتی چهارشنبه 18 بهمن 1402

به میزبانی گروه صنعتی ...

همایش واحدهای حسابرسی داخلی به همت گروه صنعتی گلرنگ و با حضوربرخی از نمایندگان واحدهای حسابرسی داخلی مجموعه‌های اقتصادی کشور با ...

متن خبر