به وقت مهربانی با کودکان مهر

شنبه 24 تیر 1402

همیشه با پا های کوچکشان به دنبال آینده میدوند! کودکان کار را می گویم...

در این روزهای گرم تابستان تصمیم گرفتیم که میزبان کودکان مهر باشیم و از آنها به صرف کمی لبخند و بازی پذیرایی کنیم. کمی خندیدیم؛ کمی بازی کردیم و با هم به تماشای فیلمی کودکانه نشستیم. جای شما سبز؛ وقتی بهشت برین خداوند را در لبخندشان احساس میکردیم. به راستی که کار کودک بازی است...

از شما دعوت میکنیم برای تماشای لحظاتی از این مهمانی نابِ کودکانه که به همت گروه صنعتی گلرنگ؛ مجتمع تجاری کورش؛ پردیس سینمایی کورش و شهربازی ژوپیتر با حضور پر افتخار کودکان و نوجوانان نان آور خانواده برگزار گردید.

تکریم بازنشستگان گروه صنعتی شنبه 25 آذر 1402

تکریم بازنشستگان گروه صنعتی ...

هر آن کس خدمت جانان به جان کرد            به گیتی نام خود را جاودان کرد همه ...

متن خبر
گزارش تصویری همایش حسابرسی شنبه 28 بهمن 1402

گزارش تصویری همایش حسابرسی ...

همایش حسابرسی داخلی با حضور برخی از نمایندگان واحدهای حسابرسی داخلی مجموعه‌های اقتصادی کشور با هدف ارتقاء سطح کیفی حرفه ...

متن خبر
به میزبانی گروه صنعتی چهارشنبه 18 بهمن 1402

به میزبانی گروه صنعتی ...

همایش واحدهای حسابرسی داخلی به همت گروه صنعتی گلرنگ و با حضوربرخی از نمایندگان واحدهای حسابرسی داخلی مجموعه‌های اقتصادی کشور با ...

متن خبر