مهر ماندگار

شنبه 23 اردیبهشت 1402

ساحل افتاده گفت گرچه بسی زیستم 
هیچ نه معلوم شد آه که من چیستم
موج ز خود رفته‌ای تیز خرامید و گفت
هستم اگر میروم گر نروم نیستم

«اقبال لاهوری»

شما خوبان را به تماشای گوشه ای از مراسم «مهر ماندگار» نکوداشت میلاد زنده یاد استاد محمدکریم فضلی؛ دعوت می‌نماییم.
مهرتان در صحنه‌ی روزگار تا ابد ماندگار
 

گزارش تصویری رادیو گلرنگ چهارشنبه 27 اردیبهشت 1402

گزارش تصویری رادیو گلرنگ ...

گزارش تصویری رادیو گلرنگ از مراسم مهر ماندگار؛ نکوداشت میلاد زنده‌یاد استاد محمدکریم فضلی. ...

متن خبر
نسیم پر مهرش بر شنبه 16 اردیبهشت 1402

نسیم پر مهرش بر ...

مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک دو سه روزی قفسی ساخته‌اند از بدنم ای خوش آن روز که پرواز کنم تا ...

متن خبر
سالروز میلاد استاد محمدکریم پنجشنبه 7 اردیبهشت 1402

سالروز میلاد استاد محمدکریم ...

کیش مهرورزی، آیین نام‌آوران ماندگار است در  جریده روزگاران. زادروز مهر ماندگار گرامی باد... ...

متن خبر