خوی تنها یکشنبه 30 بهمن 1401

خوی تنها نیست

ما در میان واژه‌های زلال «در کنار هم بودن» را برگزیده‌ایم. روابط عمومی گروه صنعتی گلرنگ این ویدیو را با افتخار تقدیم می‌نماید به تمامی هم‌وطنان عزیزمان در شهرستان خوی... ...

متن خبر