انجمن ققنوس دوشنبه 1 آذر 1400

انجمن ققنوس از مدیران ارشد گروه صنعتی گلرنگ قدردانی کرد

انجمن ققنوس (جمعیت حمایت از بیماران سوخته) در سایت خود از دیدار و قدردانی از مدیران ارشد گروه صنعتی گلرنگ به ویژه دکتر فضلی رئیس هیأت مدیره گروه صنعتی گلرنگ ...

متن خبر
بازدید رئیس دوشنبه 1 آذر 1400

بازدید رئیس هیأت مدیره گروه صنعتی گلرنگ از کارخانجات اشتهارد

دکتر فضلی و جمعی از مدیران ارشد مجموعه، روز یکشنبه، ۳۰ آبان ۱۴۰۰ از کارخانجات گروه صنعتی گلرنگ در شهرک صنعتی اشتهارد بازدید کردند. در این بازدید، دکتر فضلی رئیس هیأت ...

متن خبر