بازدید رئیس پنجشنبه 4 آذر 1400

بازدید رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل گروه صنعتی گلرنگ از کارخانه نوآوری آزادی

دکتر مهدی فضلی رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل گروه صنعتی گلرنگ و جمعی از مدیران ارشد مجموعه، از کارخانه نوآوری آزادی بازدید کردند. این بازدید با همراهی دکتر سزاوار نایب ...

متن خبر