فراخوان طراحی شنبه 14 بهمن 1396

فراخوان طراحی بطری روغن فامیلا

امروز در بازار رقابتی رو به رشد محصولات مصرفی، طراحی و استفاده از بسته‌بندی‌های متمایز، نقشی بی‌بدیل در ایجاد مزیت رقابتی ایفا می‌کند. از این رو داشتن رویکردی جامع نگر ...

متن خبر