گلرنگ حامی چهارشنبه 25 بهمن 1396

گلرنگ حامی ویژه نمایشگاه کار ایران

گروه صنعتی گلرنگ حامی ویژه نمایشگاه کار ایران است که ۳ تا ۵ اسفندماه ۱۳۹۶ در مجتمع نمایشگاهی بوستان گفتگو برگزار می‌شود.  گفتنی است نمایشگاه کار و کارگاه‌های تخصصی آن یک ...

متن خبر