خدمت‌رسانی افق دوشنبه 9 بهمن 1396

خدمت‌رسانی افق کوروش به مشتریان در روزهای برفی

شعبِ فروشگاه‌های همواره تخفیف افق کوروش در سراسر کشور فعال و آماده خدمت رسانی به هم‌وطنان است. به رغم بارش برفِ سنگین در نیمه شمالی کشور و افت محسوس دما، شعبِ ...

متن خبر